Wettelijke formaliteiten

Er dienen allerlei wettelijke formaliteiten te worden geregeld, waarbij ik u vanzelfsprekend zal betrekken.

Bij het regelen van wettelijke formaliteiten kunt u denken aan:
Het in ontvangst nemen van de verklaring van overlijden en het formulier t.b.v. de statistiek van de schouwarts om in het gemeentehuis aangifte van overlijden te kunnen doen.

Bij het gemeentehuis geef ik deze formulieren af en ontvang ik een uittreksel uit de akte van overlijden.

Ook dien ik hier het verlof tot begraven of cremeren aan te vragen. Dit verlof zal ik vervolgens overhandigen aan de beheerder van de begraafplaats c.q. crematorium.