Uitvaartverzorging

Ik ben mij ervan bewust dat er heel veel geregeld moet worden en u veel beslissingen moet nemen. Het is daarom van belang dat u dat in alle rust, verspreid over een aantal dagen, kunt doen.
Alle mogelijkheden worden met u besproken. De gemaakte afspraken worden voor u vastgelegd in een draaiboek, zodat u deze altijd na kunt lezen.

Nadat de arts het overlijden heeft vastgesteld is het in eerste instantie van belang dat de overledene wordt verzorgd en opgebaard. Dat kan thuis of in een rouwcentrum.

Daarna zal de datum, tijd, plaats van de uitvaart en de tekst van de rouwkaart worden besproken.
Indien een voorganger de dienst begeleidt, wordt er contact opgenomen om te vragen of deze ook beschikbaar is.
Vervolgens wordt de kaart uitgezocht, gedrukt en verstuurd.

Alles wat verder moet worden besproken en geregeld, komt in de dagen daarna aan bod.
De aangifte van overlijden bij de gemeente zal ik voor u verzorgen.

Ik stimuleer het om de familie actief betrokken te laten zijn bij de invulling van de uitvaart.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan: het zelf – helpen met – verzorgen van de overledene, het zelf bedenken en schrijven van de tekst voor de rouwkaart, het met familie en vrienden dragen van de kist met de overledene.