Kinderen

Helaas kunnen we ook te maken krijgen met het sterven van een kind(je).
Als uw kind is overleden probeer ik het voor u mogelijk te maken dat u, ondanks het zware verlies, toch kunt toeleven naar de uitvaart van uw kind.

Ik kan u behulpzaam zijn met het verzorgen en aankleden van uw kind en met het in zijn of haar bed(je)/wiegje leggen. Uw kind of baby kan ook in een speciaal kinderkistje of mandje worden opgebaard. Wanneer uw kind is overleden, kunt u er op elk moment van de dag bij zijn en er voor zorgen tot aan het moment van het definitieve afscheid op de begraafplaats of crematorium.

Bij de invulling van het afscheid kunnen we ook andere kinderen actief betrekken en hen duidelijk en eerlijk vertellen wat er aan de hand is en wat we allemaal gaan doen.

Samen met u, broertjes en zusjes, grootouders, familieleden en vrienden kunnen we het afscheid van uw kind vormgeven op de manier die past bij zowel uw gezin als uw kind.